จัดกิจกรรมกีฬาสี

จัดกิจกรรมกีฬาสีเพื่อเสริมสร้างความรักความสามัคคีให้กับพนักงาน

 

19 ธันวาคม 2561

ผู้ชม 265 ครั้ง

Engine by shopup.com