มอบรถ และเงินสมทบให้มูลนิธิ

มอบรถยนต์ และเงินสมทบทุน 40,000 บาท แก่มูลนิธิ The voice (เสียงจากเรา) เพื่อใช้ในการสาธารณะประโยชน์ ช่วยเหลือสัตว์ยากไร้

03 พฤษภาคม 2562

ผู้ชม 1446 ครั้ง

Engine by shopup.com