มอบเจลแอลกอฮอล์ และสเปรย์แอลกอฮอล์ ให้กับโรงพยาบาล

    บริษัท โนโวไลฟ์ จำกัด จัดส่งเจลแอลกอฮอล์ และสเปรย์แอลกอฮอล์ ครั้งที่ 2 ให้กับโรงพยาบาล และหน่วยงานสาธารณะ เรียบร้อยแล้ว
    เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2563 จำนวน 65 หน่วยงาน ดังต่อไปนี้
        1. สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร
        2. โรงพยาบาลเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
        3. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกลาง จังหวัดสงขลา
        4. โรงพยาบาลสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
        5. โรงพยาบาลสนม จังหวัดสุรินทร์
        6. โรงพยาบาลเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย

    คลิก รายชื่อเพิ่มเติม > https://bit.ly/2K5vZfM
    ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งให้คนไทยผ่านวิกฤต Covid-19 ไปด้วยกัน

17 เมษายน 2563

ผู้ชม 2450 ครั้ง

Engine by shopup.com